Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΓΑΛΛΙΑ


Κος. Χριστάκης Π. Παπαβασιλείου
Επίτιμος Πρόξενος της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία (Λεμεσός)

Προξενείο:
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 77
3011 Λεμεσός
Κύπρος

Τ.Κ. 50230
3602 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 20 87 51, + 357 99 68 75 51 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 25 56 89 90
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: cpp@shoham.com.cy,


Ώρες Γραφείου:
09.00 - 13.00(Δευτέρα - Παρασκευή)
14.00 - 17.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Κος. Γιώργος Μιτσής
Επίτιμος Πρόξενος της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία (Πάφος)

Προξενείο:
Λεωφ. Δημοκρατίας 31
Άγιος Νεόφυτος
8577 Τάλα
Πάφο
Κύπρος

Τηλ.: + 357 26 65 24 90, + 357 99 414 545 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 26 950 327
Ηλεκτρ. Διεύθ.: gmitsidip@hotmail.comΚος. Σώζος-Χρίστος Θεοδούλου
Επίτιμος Πρόξενος της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία (Λάρνακα)

Προξενείο:
Γουϊλιαμ Γουϊαρ 9 και Αδαμαντίου Κοραή 5
Θεοδούλειο
6010 Λάρνακα
Κύπρος

Τ. Κ. 40965
6308 Λάρνακα
Κύπρος


Τηλ.: + 357 24 65 63 18, + 357 24 65 31 11
Τηλεμοιότηπο: + 357 24 62 32 15
Ηλεκτρ. Διεύθ.: sctheodoulou@gmail.com


Ώρες Γραφείου:
09.00 - 12.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15.00 - 17.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 11:42:27 AM