Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ


Καθ. Ανδρέας Φιλοκύπρου
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 1
Γραφείο 208
1065 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 21461
1509 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλ .: + 357 99 611 636 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 76 00 90
Ηλεκτρ. Διεύθ.: aphilo@cytanet.com.cyΏρες Γραφείου:
08:30 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/04/2018 03:41:40 PM