Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΝΑΜΙΜΠΙΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ύπατη Αρμοστεία:
17 Reichs Street
14052 Berlin
Germany

Τηλ.: + 48 (0) 30 254 095 0
Τηλεμοιότυπο: + 49 (0)30 254 095 55
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@namibia-botschaft.de


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Προξενικό Τμήμα
Ώρες κοινού:
08:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εμπορικό Τμήμα
Ώρες Κοινού:
09:00 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Α.Ε. Κος. Herr Simeon Uulenga
Ύπατος ΑρμοστήςΤελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:59:19 AM