Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Υιοθετήθηκε ψήφισμα για τα Πολιτιστικά Δικαιώματα και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ


Υιοθετήθηκε σήμερα το πρωί ομόφωνα από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που συνεδριάζει στη Γενεύη, ψήφισμα που αφορά τα Πολιτιστικά Δικαιώματα και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Κύπρου, από διαπεριφερειακή ομάδα κρατών μελών του Οργανισμού. Πέρα από την Κύπρο, στην ομάδα αυτή μετέχουν η Αιθιοπία, η Ελβετία, η Ελλάδα, το Ιράκ, η Ιρλανδία, το Μάλι, η Πολωνία και η Σερβία.


Το ψήφισμα αποτελεί το επιστέγασμα προσπάθειας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στη Γενεύη, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2015 και η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Ι. Κασουλίδη που αποσκοπεί στην εξεύρεση καινοτόμων τρόπων για βελτίωση της διεθνούς ικανότητας για πρόληψη και περιορισμό των συνεπειών από την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρουσιάζοντας το ψήφισμα ενώπιον της ολομέλειας του Συμβουλίου, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στη Γενεύη, Πρέσβης Ανδρέας Ιγνατίου, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που το Συμβούλιο μπορεί να διαδραματίσει στις διεθνείς προσπάθειες για πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στην πτυχή που αφορά τον αρνητικού αντίκτυπο στην απόλαυση των πολιτιστικών δικαιωμάτων από όλους.

Το ψήφισμα καταδικάζει ανεπιφύλακτα κάθε έκνομη πράξη που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτή συμβαίνει εντός του πλαισίου ένοπλης σύρραξης, είτε εκτός και εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις πράξεις λεηλασίας, κλοπής, λαθρεμπορίου και παράνομης διακίνησης πολιτιστικής περιουσίας που αναπόφευκτα περιορίζουν την ενάσκηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων.

Καλεί επίσης, μεταξύ άλλων, σε ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη, καταστολή και αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής της κλεμμένης πολιτιστικής περιουσίας στις χώρες προέλευσης, καθώς τη σημασία της ταχείας και πλήρους αποκατάστασης των πολιτιστικών δικαιωμάτων, ιδίως σε συνανθρώπους μας που είναι εκτοπισμένοι.

Χαιρετίζει, παράλληλα, την απόφαση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα πολιτιστικά δικαιώματα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό ως άμεση προτεραιότητα. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των συνανθρώπων μας που υπερασπίζονται τα πολιτιστικά δικαιώματα, εργαζόμενοι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, το ψήφισμα καλεί για τη διασφάλιση της προσωπικής τους ασφάλειας.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η απόφαση του Συμβουλίου, στη βάση του διατακτικού μέρους του ψηφίσματος, να καλέσει τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να συγκαλέσει μονοήμερο διεθνές σεμινάριο, με ευρεία συμμετοχή, με στόχο την σε βάθος μελέτη του αρνητικού αντίκτυπου από την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.

Το κείμενο του ψηφίσματος, που είναι το πρώτο που κατατίθεται στη δεκαετή ιστορία του Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα, αποτέλεσε το αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης που διεξήχθηκε τις τελευταίες βδομάδες υπό την προεδρία της Κυπριακής Μόνιμης Αντιπροσωπείας. Ενδεικτικό της ευρείας υποστήριξης της οποίας έτυχε είναι και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής το ψήφισμα έχουν συγκηδεμονεύσει πέραν των 60 κρατών μελών του ΟΗΕ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/10/2016 10:00:11 AM