Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αναφορικά με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Συνεδρίου: “Δράσε για την Κληρονομιά! Προωθώντας τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά Αγαθά, μεταξύ κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών” (Λευκωσία, 24-26/10)Ολοκληρώθηκαν στις 26 Οκτωβρίου με επιτυχία οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «Δράσε για την Κληρονομιά! Προωθώντας τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά μεταξύ κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών». Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σημαντική ήταν, επίσης, και η συμβολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων και άλλων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 120 σύνεδροι από Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλα Κράτη και διεθνείς Οργανισμούς με σημαντική δράση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πάταξης του λαθρεμπορίου πολιτιστικών αγαθών. Οι ομιλητές προέρχονταν, μεταξύ άλλων, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ΕΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, την UNESCO, το UNIDROIT και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Από τις συζητήσεις καταγράφεται ότι αριθμός Κρατών ενημέρωσε για την πρόοδο στην εθνική διαδικασία επικύρωσης της Σύμβασης της Λευκωσίας, γεγονός που θα επιτρέψει η Σύμβαση να τεθεί σε ισχύ στο άμεσο μέλλον. Οι σύνεδροι κατέληξαν, επίσης, σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για προώθηση της Σύμβασης και τη γενικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/11/2019 09:02:50 AM