Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΛΕΣΟΘΟ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΣΟΘΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
7 Chesham Place
Belgravia
London SW1X 8HN
UK

Tηλ.: + 44 207 235 56 86
Τηλεμοιότυπο: + 44 207 235 50 23
Ηλεκτρ. Διεύθ.: lhc@lesotholondon.org.uk, lesotholondon@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.lesotholondon.org.uk


Ώρες Γραφείου:
08:00-16:00 (Δευτέρα - Τρίτη)


Εθνική Επετείος:
4 Οκτωμβρίου - Ημέρα Ανεξαρτησίας


΄Υπατος Αρμοστής:

A.E. ............................


Κος. Teboho Mohapi
01.10.2009
Σύμβουλος
Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:00:32 AM