Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΙΡΑΚ


Δρ. Imbrahim Mohammed Sharif Badri Al Sindi

Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Erbil

Προξενείο:
Justice Tower
5th Floor, App. 11-12
Erbil, KRG
Iraq

Τελ.: + 964 750 811 55 99, + 964 750 43 12 221 (κινητό)
Ηλεκτρ. Διευθ.: cyprusconslate.ku.iq@gmail.com

Προξενικό Γραφείο:
Koς. Jotear Arkawi
Tηλ.: + 964 750 40 58 889 (κινητό)


΄Ωρες Γραφείου:
09:00 - 14:00 (Κυριακή - Πέμπτη)Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/02/2020 02:13:59 PM