Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Πρεσβεία:
c/o Ministry of Foreign Affairs
Tanglin
Singapore 248163

Tηλ.: + 65 637 98 800
Τηλεμοιότυπο: + 65 637 98 555
Ηλεκτρ. Διεύθ.: leonghornkee@gmail.com


΄Ωρες Γραφείου:
08:00 – 17:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
9 ΑυγούστουΑ.Ε. κ. Leong Horn Kee
Ύπατος Αρμοστής
03.07.2014Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:58:32 AM