Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεύθυνση:
Via Virgilio 8,
2nd Floor,
00193 Rome,
Italy

Tηλ.: + 39 06 68 30 82 73, + 39 06 68 30 82 82, + 39 06 68 30 826
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 68 30 83 24
Ηλεκτρ. Διεύθ.: zimrome-wolit@tiscali.it


Ώρες Γραφείου:
09:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:00 - 16:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)

 Α.Ε. Κα. Mary Sibusisiwe Mubi
Πρέσβης (Ορισθείς)

 Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:58:16 AM