Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Πρεσβεία:
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
Contrada Omerelli
Republic of San Marino

Tηλ.: + 378 0549 88 22 13
Τηλεμοιότυπο: +378 0549 99 20 18
Ηλεκτρ. Διεύθ.: segretariadistato@esteri.sm


Εθνική Επέτειος:
3 Σεπτεμβρίου


Α.Ε. Κα. Maria Alessandra Albertini
Πρέσβης
08.02.2001Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:01:39 AM