Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΓΚΑΜΒΙΑ


Κος. Salifu K. Jaiteh
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Banjul

Προξενείο:
Whe 1 Albert Market
P.O.Box. 825
Banjul
The Gambia

P.O.Box. 852
Banjul
The Gambia

Τηλ.: + 220 422 91 65, + 220 99 700 10 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 220 422 50 49
Ηλεκτρ. Διεύθ.: skjaiteh@yahoo.com


Ώρες Εργασίας:
08:30 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/02/2019 02:22:18 PM