Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΑΓΚΟΛΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Πρεσβεία:
Ελευθέριου Βενιζέλου 24
Φιλοθέη
Αθήνα
Ελλάδα

Tηλ: +30 210 68 98 681, +30 210 68 98 682, +30 210 68 11 994  
Τηλεμοιότυπο:  +30 210 68 98 683
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@angolanembassy.gr
Ιστοσελίδα: www.angolanembassy.gr

Ώρες Εργασίας:
9:00 - 15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Α.Ε. Κα. Isabel Mercedes Da Silva FEIJO
Πρέσβης
20.12.2012


 Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:01:22 AM