Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΚΑΝΑΔΑΣ (Ε)


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Υπάτη Αρμοστεία:
150 Metcalfe Street
Suite 1002
Ottawa, ON, K2P 1P1
CANADA

Τηλ.: + 1613 56 39 763
Τηλεμοιότυπο: + 1613 56 31 953
Ηλεκτρ. Διεύθ.: ottawahighcom@mfa.gov.cy


Προξενικό Τμήμα:
150 Metcalfe Street
Suite 1002
Ottawa, ON, K2P 1P1
CANADA

Τηλ.: + 1613 56 30 727


Εμπορικό Τμήμα:
13 East 40th Street
New York, NY 10016

Τηλ.: + 212 21 39 100
Τηλεμοιότυπο: + 212 21 32 918
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ctcny@cyprustradeny.org


Παράλληλες Διαπιστεύσεις:
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 17:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)Α.Ε. Κος. Βασίλης Φιλίππου
Ύπατος Αρμοστής
01.06.2018

Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/07/2018 10:03:58 AM