Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση για διεξαγωγή Προφορικής Εξέτασης για πλήρωση κενής θέσης λειτουργού/συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 14/10/2014


Σε συνέχεια της γνωστοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4779 και ημερομηνία 20.6.2014, με τον Αριθμό 291 και υπό τον τίτλο «Πρόσληψη ενός λειτουργού/συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ειδικού γραπτού διαγωνισμού, οι επιτυχόντες προσκαλούνται σε προφορική εξέταση ενώπιον εξεταστικής επιτροπής υπό τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών το διήμερο 6 και 7 Νοεμβρίου 2014.


Προσωπικές, συστημένες, επιστολές στην οποία αναγράφεται η ακριβής ώρα που πρέπει να προσέλθει έκαστος υποψήφιος, έχουν αποσταλεί χθες σε όλους του επιτυχόντες υποψηφίους.

Περαιτέρω, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη της θέσης, οι επιτυχόντες που έχουν προσκληθεί στην προφορική εξέταση παρακαλούνται όπως έχουν μαζί σας τα αυθεντικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή πιστά αντίγραφα αυτών για σκοπούς επαλήθευσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22651217.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:53:03 PM