Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΘΑΫΛΑΝΔΗ


Κος. Ηλίας Παναγίδης
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Θαϋλάνδης στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Λεωφ. Ευαγόρα 40
Γραφείο 3
1ος όροφος
1097 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 674 900
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 67 55 44
Ηλεκτρ. Διεύθ.: thaicon@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:30 – 12:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Κος. Χρύσανθος Ε. Παναγίδης
Επίτιμος Υπο-Πρόξενος της Θαϋλάνδης στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Λεωφ. Ευαγόρα 40
Γραφείο 3
1ος όροφος
1097 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 674 900
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 67 55 44
Ηλεκτρ. Διεύθ.: thaicon@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:30 – 12:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)



Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 12:15:29 PM