ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Οργανισμοί


Οι προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλεισμό της συμμετοχής της Κύπρου


Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΒΕΤΟ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ -

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΠΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΩΝ

- Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (Missile Technology Control Regime -MTCR)

Το Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας αποτελεί ανεπίσημη και εθελοντική σύμπραξη χωρών, οι οποίες συμμερίζονται τους στόχους της μη διασποράς των μη επανδρωμένων συστημάτων, που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν όπλα μαζικής καταστροφής. Επιδίωξη του είναι ο συντονισμός των προσπαθειών εθνικής αδειοδότησης εξαγωγής, ώστε να αποτραπεί η διασπορά τους. Το Καθεστώς ιδρύθηκε το 1987 και αποτελείται από 34 κράτη μέλη. Νέα μέλη γίνονται δεκτά με κοινή συναίνεση και η συνάντηση της Ολομέλειας του πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο. Η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για πλήρη ένταξη στις 10 Ιουλίου 2003.

Η Τουρκία προέβαλε βέτο στην αίτηση της Κύπρου στη συνάντηση της Ολομέλειας στην Κοπεγχάγη (2006), στην Αθήνα (2007), την Καμπέρα (2008) και το Ρίο (2009). Στις 2 τελευταίες συναντήσεις της Ολομέλειας του Καθεστώτος, σε Μπουένος Άιρες (2011) και Βερολίνο (2012) αντίστοιχα, το θέμα ένταξης της Κύπρου και λοιπών εκκρεμουσών υποψηφιοτήτων των κ-μ ΕΕ δεν συζητήθηκε.

Η Τουρκία ακολουθεί τη τακτική άσκησης βέτο και κατά τις ετήσιες συναντήσεις του Reinforced Points of Contact που πραγματοποιούνται στο Παρίσι. Αυτή την στάση τήρησε το 2007 και 2008 καθώς και στις πιο πρόσφατες συναντήσεις του Δεκεμβρίου του 2011 και του Δεκεμβρίου του 2012.

- Διακανονισμός Wassenaar (Wassenaar Arrangement)

Ο Διακανονισμός Βάσενααρ για τον Έλεγχο Εξαγωγής Συμβατικών Όπλων, Εμπορευμάτων και Τεχνολογιών Διπλής Χρήσεως, συγκροτήθηκε το 1995, τέθηκε σε ισχύ το 1996 και έχει έδρα τη Βιέννη. Είναι ένα από τέσσερα πολυμερή καθεστώτα ελέγχου εξαγωγών (τα άλλα είναι Missiles Technology Regime- MTCR – για τους βαλλιστικούς πυραύλους, Nuclear Suppliers Group - NSG- για τα πυρηνικά όπλα και το Australian Group – AG – για τα χημικά και βιολογικά όπλα). Σκοπός του είναι «η συμβολή στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα, μέσω της προώθησης της διαφάνειας και μεγαλύτερης υπευθυνότητας στις μεταφορές συμβατικών όπλων και τεχνολογίας, εμποδίζοντας έτσι αποσταθεροποιητικές ρυθμίσεις.» Ο Διακανονισμός αριθμεί 41 μέλη και είναι ανοικτός, σε παγκόσμια και μη μεροληπτική βάση, σε πιθανούς υποστηρικτές που συμμορφώνονται με τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί. Η ένταξη νέων μελών γίνεται με κοινή συναίνεση. Η αίτηση της Κύπρου για ένταξη ως πλήρες μέλος υποβλήθηκε στα 27 Ιουλίου, 2003.

H Τουρκία συνεχίζει την πολιτική άσκησης βέτο στην αίτηση της Κύπρου για συμμετοχή στο Διακανονισμό, τόσο στο πλαίσιο της κάθε σχετικής συζήτησης στις συναντήσεις της Γενικής Ομάδας Εργασίας όσο και στις συνεδρίες της Ολομέλειας του Διακανονισμού. H Τουρκία επανέλαβε την αντίθεσή της στην αποδοχή της αίτησης της Κύπρου για ένταξη στο Διακανονισμό Βάσενααρ κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης Συνάντησης της Γενικής Ομάδας Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 15-17 Οκτωβρίου 2012, αλλά και στην τελευταία Συνάντηση της Ολομέλειας του Διακανονισμού, η οποία επίσης πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 11-12 Δεκεμβρίου 2012. Συγκεκριμένα, η Τουρκία ασκεί βέτο στην αίτηση της Κύπρου, αγνοώντας την κοινή θέση της ΕΕ υπέρ της υποψηφιότητας της Κύπρου. Σημειώνεται επί τούτου ότι η ΕΕ και τα ΚΜ της, με Δήλωση στις συναντήσεις του Διακανονισμού Βάσενααρ, επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους στην αίτηση της ΚΔ και επισημαίνουν ότι αυτή πληρεί όλα τα κριτήρια.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

- Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών (Open Skies Treaties)

Η Συνθήκη για τους Ανοικτούς Ουρανούς τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2002. Η Συνθήκη προβλέπει τη δημιουργία ενός καθεστώτος αναγνωριστικών αεροπορικών πτήσεων σε όλη την επικράτεια των 34 κρατών που την υπέγραψαν και καλύπτει ένα πεδίο εφαρμογής το οποίο εκτείνεται από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Σκοπός της είναι να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχον κράτος να λαμβάνει πληροφορίες οι οποίες το ενδιαφέρουν και οι οποίες αφορούν στρατιωτικές και άλλες δραστηριότητες των υπολοίπων συμμετεχόντων κρατών. Οι Ανοικτοί Ουρανοί αποτελούν, μέχρι σήμερα, την πιο ευρεία διεθνή προσπάθεια, για προώθηση της διαφάνειας στις στρατιωτικές δυνάμεις και τις δραστηριότητες τους. Το εκτελεστικό σώμα της Συνθήκης είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή των Ανοικτών Ουρανών (ΣΕΑΟ). Η ΣΕΑΟ συνέρχεται σε τακτά διαστήματα στην έδρα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η οποία βρίσκεται στη Βιέννη.

Η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για ένταξη στη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών το 2002. Έκτοτε η Τουρκία ασκεί βέτο στην ένταξη της Κύπρου, θέση την οποία επανέλαβε, πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της 60ης συνάντησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Συνθήκης των Ανοικτών Ουρανών, τον Ιανουάριο του 2013, όταν το ζήτημα τέθηκε και πάλι στην ημερήσια διάταξη.

- Treaty of Amity and Co-operation in Southeast Asia (ASEAN/TAC)

Η Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας (TAC) στη Νοτιοανατολική Ασία είναι ένα σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των μελών του ASEAN και των εταίρων τους, το οποίο αποτελεί ένα βασικό μέσο στις διακρατικές σχέσεις και συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή. Η συνθήκη υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 1976. Μέλη της TAC είναι τα 10 κράτη-μέλη της ASEAN. Η ΕΕ υπέβαλε αίτηση για να προσχωρήσει στην TAC στις 7 Δεκεμβρίου 2006. Η ολοκλήρωση της ένταξής της χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστημα, αφού η ASEAN έπρεπε να τροποποιήσει –μέσω ενός Τρίτου Πρωτοκόλλου - τη συνθήκη ώστε να μπορούν να προσχωρήσουν και «περιφερειακοί οργανισμοί». Το Τρίτο Πρωτόκολλο υπεγράφη το 2010, και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2012.

Η Τουρκία στις 26 Απριλίου 2012 κυκλοφόρησε μια "δήλωση" σε σχέση με το τρίτο πρωτόκολλο για την τροποποίηση της ASEAN / TAC. Με αυτή τη δήλωση, η Τουρκία δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί της στο πλαίσιο της Συνθήκης. H απαράδεκτη αυτή στάση σημαδεύτηκε επίσης από τακτικές της τελευταίας στιγμής εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία παρουσίασε την «δήλωση» μόλις μια μέρα πριν η ΕΕ υπογράψει το τρίτο πρωτόκολλο της TAC στις 27 Απριλίου 2012, στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-ASEAN στο Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

- Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Organization of the Black Sea Economic Cooperation- BSEC)

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε στις 25 Ιουνίου 1992 για να προωθήσει την οικονομική συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών του Ευξείνου Πόντου. Αποτελείται από δώδεκα κράτη μέλη, ενώ άλλες δεκατρείς χώρες και τέσσερεις διεθνείς οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2007) έχουν καθεστώς παρατηρητή. Το Καταστατικό του Οργανισμού του 1992 προβλέπει συνεργασία, μεταξύ άλλων, στους τομείς του εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης, των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των συγκοινωνιών, της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας. Νέα μέλη γίνονται αποδεκτά με κοινή συναίνεση.

Η Κύπρος υπέβαλε αίτησή για καθεστώς παρατηρητή το 1996. Η αίτηση υποβλήθηκε εκ νέου το 2005, το 2006 και το 2007 αλλά και πάλι η Τουρκία άσκησε βέτο στην ένταξη της Κύπρου. Το 2008 δεν συζητήθηκε η κυπριακή αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον της Κύπρου για συμμετοχή στον Οργανισμό υφίσταται και το ζήτημα τίθεται στις συναντήσεις ΕΕ-BSEC.

- Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης –ΟΟΣΑ (Organization for the Economic Cooperation and Development – OECD)

Ο ΟΟΣΑ ιδρύθηκε το 1961 για να διαδεχθεί την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Οικονομικής Συνεργασίας (Organization for European Economic Cooperation - OEEC), η οποία είχε δημιουργηθεί το 1948. Η OEEC προέκυψε από το Σχέδιο Μάρσαλ και τη Διάσκεψη των Δεκαέξι (Committee of European Economic Cooperation - CEEC) για την οικονομική ανασυγκρότηση της Ευρώπης. Ο ΟΟΣΑ αποτελεί μέσο για την μεγιστοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια οικονομία. Ο Οργανισμός αριθμεί 34 μέλη ενώ η έδρα του βρίσκεται στο Παρίσι. Νέα μέλη γίνονται αποδεκτά με την ομόφωνη συγκατάθεση των κρατών μελών του.

Η αίτηση της Κύπρου απορρίφθηκε με βέτο της Τουρκίας το 1995 και εξακολουθεί να απορρίπτεται κατά τον ίδιο τρόπο. Τον Ιανουάριο του 2013 η Κύπρος επαναβεβαίωσε την υποψηφιότητά της στον ΟΟΣΑ. Σημειώνεται επίσης ότι η Τουρκία προβάλλει συνεχώς εμπόδια στην συμμετοχή της Κύπρου και την συνεργασία της με επικουρικά σώματα του ΟΟΣΑ.

Ως αποτέλεσμα της άσκησης βέτο από την Τουρκία, η Κύπρος δεν μπορεί να γίνει μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (International Energy Agency, IEA) αφού πρέπει πρώτα να καταστεί μέλος του ΟΟΣΑ.

- International Transport Forum (ITF)

Το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) του ΟΟΣΑ αποτελεί μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ECMT). Είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός και σε αυτό συμμετέχουν 54 κράτη. Το ITF λειτουργεί ως στρατηγική δεξαμενή σκέψης για την πολιτική μεταφορών και διοργανώνει ετήσια σύνοδο κορυφής των υπουργών των κρατών μελών του.

Η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ECMT το 1989. Η αίτηση ανανεώθηκε το 2001, αλλά απορρίφθηκε λόγω της άσκησης βέτο στην ένταξη της Κύπρου, από την Τουρκία. Η Τουρκία άσκησε βέτο και στις αντίστοιχες αιτήσεις της ΚΔ το 2006, 2007 και 2008. Λόγω της τουρκικής στάσης, η Κύπρος δεν προσκαλείται καν να συμμετάσχει στις ετήσιες συναντήσεις του ITF, παρά το γεγονός ότι είναι ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τις πολλοστές αιτήσεις που έχει υποβάλει για ένταξη σε αυτήν αλλά και το αίτημά της να συμμετάσχει ως Παρατηρητής στις εργασίες του Φόρουμ, μέχρι την επίτευξη της ένταξής της.

- Διεθνές Κέντρο Ανώτερων Αγρονομικών Σπουδών της Μεσογείου (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - CIHEAM)

Το Διεθνές Κέντρο Ανώτερων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών ( CIHEAM), ιδρύθηκε με κοινή πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 21 Μαΐου 1962. Αποτελείται από δεκατρία κράτη της Λεκάνης της Μεσογείου. Έδρα του Κέντρου είναι το Παρίσι. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της συμφωνίας του 1962, οποιοδήποτε κράτος που διαθέτει Μεσογειακή ακτογραμμή πληροί τα κριτήρια για να καταστεί μέλος του CIHEAM.

Η αίτηση της Κύπρου για συμμετοχή στο CIHEAM μπλοκαρίστηκε από την Τουρκία αρκετές φορές. Τον Ιούλιο του 2010, η Γενική Γραμματεία του CIHEAM με απαντητική επιστολή στον Πρέσβη της ΚΔ στο Παρίσι, ενημέρωνε ότι απορρίφθηκε και πάλι η αίτηση της Κύπρου, λόγω ένστασης της Τουρκίας.

- Εμπόδια στην ανάπτυξη συνεργασίας ΕΕ και ΝΑΤΟ
Obstacles in the Development of Cooperation between the EU and NATO

Επικαλούμενη τη Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη το 2002, αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στη διαχείριση κρίσεων, η Τουρκία επιδιώκει συνεχώς την επέκταση της ιδέας της «στρατηγικής συνεργασίας» ώστε να καλύπτει οτιδήποτε αφορά τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ. Στόχος της Τουρκίας είναι να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία από οποιαδήποτε συμμετοχή σε δραστηριότητες ΕΕ-ΝΑΤΟ. Επιπρόσθετα, η Τουρκία αρνείται να συμφωνήσει στη διεύρυνση του διαλόγου ΕΕ-ΝΑΤΟ ώστε να συμμετέχει η Κύπρος, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση ότι η Κύπρος επέλεξε να μη συμμετέχει στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, ούτε έχει συνάψει Συμφωνία Ασφάλειας με το ΝΑΤΟ ώστε να μπορεί να παίρνει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Τα προβλήματα και οι επιπλοκές στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ προκύπτουν από την σταθερή άρνηση της Τουρκίας να αποδεχθεί ότι η ΕΕ αποτελείται από 27 κράτη-μέλη και ότι η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε συνεργασίας της ΕΕ με άλλους διεθνείς οργανισμούς.

- Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμης Πρόβλεψης Καιρικών Συνθηκών(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts -ECMWF)

Το ECMWF είναι διεθνής οργανισμός που στηρίζεται από 34 ευρωπαϊκά κράτη και έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αρχική αίτηση της Κύπρου υποβλήθηκε το Σεπτέμβρη 1998, αλλά δεν εγκρίθηκε λόγω της άσκησης veto από την Τουρκία. Στις συνόδους του ECMWF το 2006 και το 2007 η Τουρκία επίσης άσκησε veto στην αίτηση συμμετοχής της Κύπρου. Η αίτηση της Κύπρου δεν έχει αποσυρθεί και πρόσφατα, τον Μάιο του 2012, βολιδοσκοπήθηκε η Γραμματεία του Οργανισμού για εν νέου συζήτηση της κυπριακής υποψηφιότητας.

- Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT)

O EUMETSAT είναι διακυβερνητικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 1986 και έχει 26 πλήρη μέλη και 5 συνεργαζόμενα μέλη. Ο κύριος σκοπός του EUMETSAT είναι η εγκαθίδρυση μετεωρολογικών δορυφόρων καθώς και η μετάδοση και η αξιοποίηση πληροφοριών που προκύπτουν από τους δορυφόρους. Ο EUMETSAT έχει ως αρμοδιότητας την δρομολόγηση και λειτουργία των δορυφόρων και για την παροχή δορυφορικών δεδομένων στους τελικούς χρήστες, καθώς και να συμβάλει στην επιχειρησιακή παρακολούθηση του κλίματος και την ανίχνευση των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών. Οι δραστηριότητες του EUMETSAT συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παγκόσμιας μετεωρολογικής δορυφορικό σύστημα παρατήρησης, που συντονίζεται από κοινού με άλλους που δραστηριοποιούνται στο διάστημα των εθνών.

Το Σεπτέμβριο 2001 η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου απέστειλε επιστολή στον EUMETSAT, με την οποία εξέφρασε την επιθυμία να καταστεί η Κύπρος μέλος του Οργανισμού, επιθυμία που προσέκρουσε όμως στις ενστάσεις της Τουρκίας που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. Παρόλο που η Κύπρος δεν είναι μέλος, τον Νοέμβριο του 2004 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου και του EUMETSAT για δωρεάν παροχή (κάτω υπό όρους) πολύ μικρού μέρους των πληροφοριών που αποστέλλει μετεωρολογικός δορυφόρος που καλύπτει την περιοχή μας. Το ενδιαφέρον της Κύπρου για ένταξη στο EUMETSAT παραμένει.

- Ομαδοποίηση με Ειδικό Ενδιαφέρον των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European Economic Area (EIG ECOMET)

Η EIG ECOMET ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στον τομέα των μετεωρολογικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα η Ομαδοποίηση ECOMET στοχεύει στην ενίσχυση των παραδοσιακών σχέσεων μεταξύ των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, καθώς και των όλο και αναπτυσσόμενων σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμεί 25 μέλη και έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες.

Η Τουρκία είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην υποψηφιότητας της ΚΔ να καταστεί πλήρες μέλος η EIG ECOMET, ενώ στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης στις 27-28 Ιανουαρίου 2012, καταψήφισε την κυπριακή υποψηφιότητα. Η ΚΔ κατέστη όμως μέλος της EIG ECOMET λόγω του ότι η απόφαση για εισχώρηση νέων μελών δεν χρειάζεται ομοφωνία.

- Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA)

Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που στόχο έχει την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο IRENA ιδρύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 στη Βόννη της Γερμανίας, από 75 κράτη που έχουν υπογράψει το Καταστατικό του. Από το Σεπτέμβριο του 2012, στον IRENA συμμετέχουν 158 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εκ των οποίων τα 100 κράτη συν η ΕΕ έχουν επικυρώσει το Καταστατικό και είναι μέλη του IRENA. Στο πλαίσιο της 3ης Γενικής Συνέλευσης του IRENA που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ 13 - 14 Ιανουαρίου 2013, η υποψηφιότητα της Κύπρου (και του Ισραήλ) για θέση στο Συμβουλίου του οργανισμού την περίοδο 2013 - 14, μπλοκαρίστηκε από την Τουρκία. Το βέτο της Τουρκίας δεν απετράπη, παρά την ομόφωνη συγκατάθεση όλων των συμμετεχουσών χωρών της ομάδας Α (Ευρώπη και άλλοι) αλλά και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα του αδιεξόδου που δημιουργήθηκε από τη στάση της Τουρκίας, η εκλογή των μελών του Συμβουλίου του IRENA για το 2013-14 εκκρεμεί.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

- Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό (Conference on Disarmament - CD)

Η Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό συστάθηκε το 1978 με έδρα τη Γενεύη. Πρόκειται για πολυμερές διαπραγματευτικό βήμα για τον αφοπλισμό, με περιορισμένη σύνθεση. Αποτελείται σήμερα από 65 κράτη μέλη και οι αποφάσεις του λαμβάνονται στη βάση της ομοφωνίας.

Το Ιούνιο του 1996 η Διάσκεψη αποφάσισε τη διεύρυνση της και τον Σεπτέμβριο 1996 η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για προσχώρηση. Στις 25 Νοεμβρίου 1996, η Τουρκία με επιστολή της στον τότε Πρόεδρο της Διάσκεψης, αμφισβητούσε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποβάλει αίτηση προσχώρησης. Στις 13 Δεκεμβρίου 1996 ο τότε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενεύη με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης, απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Κατά την έναρξη της συνόδου της Διάσκεψης κάθε χρόνο, η Τουρκία εξέδιδε διακήρυξη με την οποία εξέφραζε επιφυλάξεις σχετικά με το νομικό καθεστώς της Κύπρου. Από το 2008 μέχρι και σήμερα η Τουρκία ακολουθεί μια ελαφρώς διαφοροποιημένη τακτική. Ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Γενεύη στις 25 Ιανουαρίου 2008 απέστειλε για πρώτη φορά επιστολή σε όλα τα κ-μ και στους παρατηρητές της Διάσκεψης στην οποία εξέφρασε την επιφύλαξη της χώρας του στη συμμέτοχη της Κύπρου σαν παρατηρητής. Στην επιστολή-απάντηση του ο Κύπριος Μόνιμος Αντιπρόσωπος επισημαίνει κάθε χρόνο το νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα της Δημοκρατίας να συμμετέχει ως παρατηρητής. Η Τουρκία επανέλαβε την πιο πάνω πρακτική το 2009, το 2010, το 2011 και το 2012, και λαμβάνει πάντα την κατάλληλη απάντηση από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της ΚΔ.

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Ένωση για την Μεσόγειο - Union for the Mediterranean

Η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) ξεκίνησε τις εργασίες της στις 13 Ιουλίου 2008 στην σύνοδο κορυφής του Παρισιού ως συνέχεια της ευρω-μεσογειακής εταιρικής σχέσης (Euro-Med), επίσης γνωστής και ως Διαδικασίας της Βαρκελώνης η οποία είχε ιδρυθεί με τη Διάσκεψη της Βαρκελώνης το 1995. Η Ένωση για τη Μεσόγειο αποτελεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νότιας και ανατολικής Μεσογείου και είναι εμπνευσμένη από τους στόχους που καθορίζονται στη Διακήρυξη της Βαρκελώνης. Στην ΕγΜ συμμετέχουν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 16 χώρες της Μεσογείου.

Το 2012, η Τουρκία αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος και μπλόκαρε τις προσπάθειας της Κύπρου για την απενεργοποίηση της Ένωσης για τη Μεσόγειο σε μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο που εξελίσσονται σημαντικές αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, η Κύπρος πρότεινε την πραγματοποίηση διαφόρων συναντήσεων υψηλού επιπέδου σε σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος (τουρισμός, εκπαίδευση και έρευνα), αλλά όλες οι σχετικές δραστηριότητες μπλοκαρίστηκαν από την Τουρκία.
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής