Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Kενή θέση Βοηθού Γενικού Γραμματέα Εσωτερικής Υπηρεσίας Εποπτείας (Internal Oversight Services) των Ηνωμένων Εθνών - 27/01/2010


Με τη συνημμένη Ρηματική Διακοίνωση ημερομηνίας 25.1.2010, η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών καλεί τα κράτη μέλη του οργανισμού να υποδείξουν υποψήφιους για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης.


Δηλώσεις συμμετοχής όσων ενδιαφέρονται και πληρούν τα σχετικά προσόντα, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2010, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. ΣυνέχειαΤελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:24:22 PM