ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Οργανισμοί


Η Κύπρος και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας


Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCAO) είναι εξειδικευμένο Σώμα των Ηνωμένων Εθνών. Συστάθηκε την 1.12.1944 με την υπογραφή στο Σικάγο της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία. Πρόκειται για μόνιμο Σώμα υπεύθυνο για την εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στη Σύμβαση. Τα συμβαλλόμενα κράτη ανέρχονται σε 190, ενώ έδρα του Οργανισμού είναι το Μοντρεάλ του Καναδά. Σκοπός του είναι η προώθηση της ασφαλούς και ομαλής ανάπτυξης. Ο Οργανισμός καθορίζει πρότυπα και κανονισμούς για την αεροπορική ασφάλεια, προστασία, επάρκεια και ομαλότητα. Προωθεί επίσης την ανάπτυξη των αερομεταφορών μέσα από ανοικτό και δίκαιο ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα παίρνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.


Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία με το Νόμο 213/88 σύμφωνα με τον οποίο τα πρότυπα που εκδίδει ο ICAO έχουν άμεση εφαρμογή στην έννομη τάξη της Κύπρου. Η Κύπρος συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του ICAO καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στον Οργανισμό αποτελείται από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ουάσιγκτον, και τον Αναπληρωτή Αντιπρόσωπο ο ποίος εδρεύει στο Μοντρεάλ.

Φεβρουάριος, 2008

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής