Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΖΑΜΠΙΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΖΑΜΠΙΑ

Έδρα Ύπατης Αρμοστείας:
Νότιος Αφρική

Διεύθυνση:
375 Marais street,
0181, Brooklyn - Pretoria
South Africa

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
P.O.Box. 14554, Hatfield 0028
Pretoria
South Africa


Τηλ.: + 27 12 34 63 298 (Γραφείο ’Υπατου Αρμοστή)
Τηλεμοιότυπο: + 27 12 340 00 24
Ηλεκτρ. Διεύθ.: pretoriahighcommission@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/highcompretoria

Ώρες Εργασίας:
08:00 – 15:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 27 12 34 63 329 (Ώρες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 13:30 – 15:30)
Τηλεμοιότυπο: + 27 12 340 00 24
Ηλεκτρ. Διεύθ.: pretoriaconsulate@mfa.gov.cy


΄Ωρες Εργασίας:
08:30 - 10:00 (Δευτέρα - Πέμπτη: για αιτήσης θεώρησης εισόδου και παράδοση)
10:30 - 12:30 (Δευτέρα - Πέμπτη: για άλλα προξενικά θέματα. Μονο με ραντεβού)A.Ε. Κος. Γιάννης Ιακώβου
Ύπατος ΑρμοστήςΤελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 10:28:48 AM