Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το θέμα της Μονομερούς Ανακήρυξης Ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου - 22/07/2010


Η Κυπριακή Δημοκρατία σημειώνει τη σημερινή ανακοίνωση της Γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου για το θέμα της Μονομερούς Ανακήρυξης Ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, την οποία είχε ζητήσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βάσει του ψηφίσματος 63/3 της 8ης Οκτωβρίου 2008.


Το Υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η μακρά αυτή νομική διαδικασία, σε όλα τα στάδια της οποίας η Κύπρος συμμετείχε, αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση στον τομέα του διεθνούς δικαίου.

Η Γνωμοδότηση μελετάται ενδελεχώς από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία σημειώνει ότι η επιχειρηματολογία του δικαστηρίου διαφοροποιεί την περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου από την περίπτωση της Κύπρου.

Με αυτή την ευκαιρία, η Κύπρος επαναλαμβάνει την στάση αρχής που διατηρεί στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου και επιβεβαιώνει την ακλόνητη θέση της υπέρ του σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας που περιλαμβάνει την επαρχία Κοσσυφοπεδίου και Μετόχιας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη, τη Δημοκρατία της Σερβίας και το «Κοσσυφοπέδιο, υπό το ψήφισμα 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», να επαναρχίσουν το διάλογο για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου, με στόχο την επικράτηση της σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:27:26 PM