Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Παλάου - 10/08/2015


Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Δημοκρατία του Παλάου συνήψαν επίσημα διπλωματικές σχέσεις στις 10 Αυγούστου 2015. Το Πρωτόκολλο για την Εγκαθίδρυση Διπλωματικών σχέσεων υπεγράφη από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυ Νικόλαο Αιμιλίου και το Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Παλάου στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυ Caleb Otto.


Οι δύο χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, ενώ η κίνηση επισημοποιεί τις παραδοσιακά φιλικές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:57:12 PM