Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΜΠΑΧΡΕΙΝ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Αίγυπτος

Πρεσβεία:
15 Brazil Street
Zamalek
Cairo
Egypt

Τηλ.: + 202 273 66 601
Τηλεμοιότυπο: + 202 273 66 609
Ηλεκτρ. Διεύθ.: Cairo.Mission@mofa.gov.bh
Ιστοσελίδα: www.mofa.gov.bh/cairoΑ.E. Κος. Sheikh Rashid bin Abdulrahman Al Khalifa
Πρέσβης
16.06.2015Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:01:45 AM