ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ιστορική Αναδρομή


Καταλόγοι Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών φονευθέντων κατά το Πραξικόπημα και την Τουρκική Εισβολή


Υλοποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 12/2000 και ημερ. 4.5.2000 για ετοιμασία Καταλόγου Φονευθέντων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών κατά το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή ή συνεπεία του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής


Στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης για επίλυση του ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων και της διακρίβωσης της τύχης ενός εκάστου των αγνοουμένων με πειστικά και αποδεικτικά στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε μεταξύ άλλων την διενέργεια εκταφών στις ελεύθερες περιοχές όπου τάφηκαν το 1974 αριθμός προσώπων, των οποίων η ταυτότητα δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί κατά τον χρόνο της ταφής, όπως επίσης και την δημοσιοποίηση του καταλόγου Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της πιο πάνω πολιτικής, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 12/2000 και ημερ. 4.5.2000 αποφάσισε όπως ετοιμασθούν και κατάλογοι των φονευθέντων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών κατά το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή ή συνεπεία του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής.

Προς τον σκοπό αυτό εγκαθιδρύθηκε επιτροπή από εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών (Πρόεδρος), Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία), Υγείας, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα.

Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, ο Υπουργός Εξωτερικών όρισε τον κ. Ξενοφώντα Καλλή, Εισηγητή του Καταλόγου Πεσόντων, ο οποίος με βάση κατευθυντηρίων οδηγιών της Επιτροπής θα υποβάλει τον κατάλογο άμα τω καταρτισμώ του.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που καταβλήθηκε για καταρτισμό του καταλόγου των πεσόντων έχουν συλλεγεί στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν και αγνοούμενα πρόσωπα. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην προσπάθεια διευκρίνισης της τύχης των αγνοουμένων όταν η Τουρκική πλευρά θα συγκατανεύσει στην διενέργεια ουσιαστικών ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές. Στόχος των ερευνών θα είναι η συλλογή εκείνων των πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για τεκμηριωμένη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και την επιστροφή των λειψάνων στις οικογένειες για αξιοπρεπή ταφή για εκείνες τις περιπτώσεις που θα αποδειχθεί ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα δεν ευρίσκονται εν ζωή.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες οικογένειες ή άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν πληροφορίες για πεσόντες των οποίων τα ονόματα δεν περιέχονται στα σχέδια των πιο κάτω καταλόγων ή άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με τον Εισηγητή του Καταλόγου Πεσόντων κ. Ξενοφώντα Καλλή στο Υπουργείο Εξωτερικών στα τηλέφωνα 22401188 και 99452949.

Πρόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι όπως οι κατάλογοι των πεσόντων δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το συντομότερο δυνατό, αφού εν τω μεταξύ αξιολογηθούν οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία διαβιβαστούν στον Εισηγητή του καταλόγου από τις ενδιαφερόμενες οικογένειες ή και από άλλα πρόσωπα.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής