Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΘΑΫΛΑΝΔΗ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΫΛΑΝΔΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
132 Via Nomentana
00162 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 86 220 51, + 39 333 85 180 71 (24 ώρες τηλεφωνική επικοινωνία έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 86 220 555
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@ambthai.it
Ιστοσελίδα: www.thaiembassy.it


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 39 06 86 220 526, + 39 06 86 220 527, + 39 06 86 220 530
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 86 220 529
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consolato@ambthai.it, cancelleria@pec.ambthai.it


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:30 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
5 Δεκεμβρίου


Koς. Tana Weskosith
Πρέσβης
17.10.2017
Κα. Jitpachong Weskosith


Κος. Pornpan Buakird
Υπουργός


Κος. Songchai Chaipatiyut
Σύμβουλος Υπουργού
Κα. Pawaree Xuto Chaipatiyut


Κος. Chamasai Menasveta
Σύμβουλος


Κος. Kanokluck Bhosai
Σύμβουλος
Kα. Chinnawut Techanuval


Κος. Panupan Chotirangsiyakun
Γραμματέας Α΄


Κος. Saowapha Kerdmongkhol
Γραμματέας Β΄

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/12/2019 12:28:40 PM