Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Viale Parioli
41 - 00197 Roma
Italy

Tηλ: + 390 68 424 2853, + 390 06 80 820 15
Ηλεκτρ. Διεύθ.: embcr-it@rree.go.cr


Εθνική Επέτειος:
15 Σεπτεμβρίου


Κα. Fanny Velasquez Gonzalez
Charge d' Affaires a.i.Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:59:10 AM