Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ο Γενικός Διευθυντής συμμετείχε στη συνάντηση Υφυπουργών και Γενικών Διευθυντών Υπουργείων Εξωτερικών κρατών μελών EE - 02/12/2015


Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς Αλέξανδρος Ν. Ζήνων συμμετείχε στη συνάντηση των Υφυπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων Εξωτερικών κρατών μελών ΕΕ στο Άμστερνταμ στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2015.


Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σε αυτή, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας από τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας κ. Bert Koenders.

Oι τέσσερις κύριες προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας είναι: (1) Η Ευρώπη ως φορέας καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, (2) Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης και της διεθνούς ασφάλειας, (3) Σταθερή δημοσιονομική πολιτική και μια ισχυρή Ευρωζώνη και (4) Μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η αναθεώρηση της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:58:49 PM