Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΜΟΝΑΚΟ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ

Έδρα Πρεσβείας:
Γαλλία

Πρεσβείας:
23, Rue Galilée
75116 Paris

France

Τηλ.: + 33 1 47 20 86 28
Τηλεμοιότυπο: + 33 1 40 70 13 44
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
paris@mfa.gov.cy, ambrechypre@wanadoo.fr


Α.Ε. Κος. Μάριο Λυσσιώτης
Πρέσβης
18.09.2012

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 11:52:22 AM