Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη της θέσης ενός Έμμισθου Εκπαιδευόμενου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο) - 11/02/2015


Λόγω πρακτικών προβλημάτων που έχουν προκύψει για πιστοποίηση των αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών/αποδεικτικών των υποψηφίων, ως η απαίτηση στην προκήρυξη της θέσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

    • Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία δεν απαιτεί πλέον την υποβολή πιστοποιημένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών/ αποδεικτικών.
    Ωστόσο, απαιτείται η υποβολή αντιγράφων όλων των σχετικών πιστοποιητικών/αποδεικτικών και σε περίπτωση που αυτά δεν επισυναφθούν, ο/η αιτητής/τρια θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.
    • Κατά την προσέλευση των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη, θα απαιτείται η προσκόμιση των γνήσιων πρωτότυπων πιστοποιητικών/αποδεικτικών τους για έλεγχο από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:54 PM