Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ


Κος. Luc Weitzel
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Λουξεμβούργο

Προξενειο:
36 rue Jean-Baptiste Fresez
L-1542 Luxembourg

Tηλ.: + 352 46 30 41, + 352 66 122 30 35 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 352 46 30 41
Ηλεκτρ. Διεύθ.: luc.weitzel@me.com


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:00 – 18:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 31/08/2018 02:35:01 PM