Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Εκλογή της Κύπρου στη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - 23/06/2008


Πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουνίου στο Παρίσι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υποψήφιες χώρες για τις δύο θέσεις ήταν η Ιταλία, η Κύπρος και η Νορβηγία, από τις οποίες εκλέγηκαν η Κύπρος και η Ιταλία.


Η συμμετοχή της Κύπρου στην Επιτροπή θα συμβάλει στην προώθηση, προβολή και διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων, καθώς και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της και θα δώσει την ευκαιρία για την ανάδειξη της διαφορετικότητας και της μοναδικότητάς της.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:02:26 PM