Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανησυχία για τις εξελίξεις στη Γεωργία - 26/08/2008


Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις εξελίξεις στη Γεωργία.


Η Κυπριακή Δημοκρατία τάσσεται υπέρ του σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου περιλαμβανομένου του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.

Τάσσεται, επίσης, υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διεθνών διαφορών με πολιτικά μέσα μέσω διαπραγματεύσεων και αποφυγής μονομερών ενεργειών οι οποίες δυνατό να επιδεινώσουν την κατάσταση στην ευαίσθητη αυτή περιοχή.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 03:55:29 PM