Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΙΟΡΔΑΝΙΑ


Κος. Μιχάλης Γ. Λεπτός
Επίτιμος Πρόξενος του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Δεμητσάνης 9
1070 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 24862
1304 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 458 299, + 357 26 652 501 (οικία)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 761 671
Ηλεκτρ. Διεύθ.: leptosnc@leptosestates.com, mgl@leptosestates.com


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:30 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 12:27:56 PM