Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΛΕΤΟΝΙΑ


Κος. Νεοκλής Νικολάου
Επίτιμος Πρόξενος της Λετονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Φραγκλινου Ρούσβελτ 142
3011 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 840 301
Τηλεμοιότυπο: + 357 25 56 92 85
Ηλεκτρ. Διεύθ.: Latvian-Consulate@interorient.com


Ώρες Γραφείου:
09:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 - 17:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/04/2018 03:38:38 PM