Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Δελτίο Τύπου αναφορικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΤΕ.ΠΑ.Κ.


Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών για τη θεσμοθέτηση συχνότερης και στενότερης συνεργασίας με ακαδημαϊκά κέντρα και δεξαμενές σκέψης στην Κύπρο, υπεγράφη σήμερα το πρωί, στη Λεμεσό, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.).


Το Μνημόνιο, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ, υπέγραψαν, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών ο Υπουργός κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και εκ μέρους του ΤΕ.ΠΑ.Κ. ο Πρύτανης κ. Ανδρέας Αναγιωτός.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση και διεύρυνση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και άλλης συνεργασίας μεταξύ των Μερών στους τομείς, αρχικά, που αφορούν την προώθηση της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό (‘branding’), την Πολιτιστική Διπλωματία και τις διεθνείς πτυχές της Nαυτιλίας. Η συνεργασία των Μερών θα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και θα υλοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω της διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, της εκπόνησης συμβουλευτικών ή επιστημονικών μελετών, της από κοινού συμμετοχής σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, της τοποθέτησης φοιτητών σε εργασιακούς χώρους και της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σε δηλώσεις του κατά την τελετή υπογραφής, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημασία που το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει στην εγκαθίδρυση και τη διεύρυνση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά κέντρα και δεξαμενές σκέψης, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες του Υπουργείου να χαράξει και να υλοποιήσει πολιτική με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Χριστοδουλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε τη σημασία του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της αξιοποιήσιμης δυνατότητας που διαθέτουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό διεθνούς εμβέλειας τους, στην προσπάθεια δημιουργίας μιας θετικής εικόνας της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Το εν λόγω μνημόνιο είναι το τέταρτο αυτής της μορφής που έχει υπογράψει το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι σήμερα, ενώ ανάλογα μνημόνια με άλλα κυπριακά ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα τελούν υπό συζήτηση και αναμένεται να υπογραφούν στο προσεχές μέλλον.Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/04/2019 09:36:40 AM