Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Εκλογή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στην Προεδρία της Επιτροπής του OHE για τις Σχέσεις με τη Φιλοξενούσα Χώρα - 06/10/2008


Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ Πρέσβης κ. Μηνάς Χατζημιχαήλ εξελέγη την περασμένη Πέμπτη ομόφωνα στην Προεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Σχέσεις με τη Φιλοξενούσα Χώρα, θέση την οποία κατέχει κατά παράδοση επί σειράς ετών ο εκάστοτε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ.


Η Επιτροπή Σχέσεων με τη Φιλοξενούσα Χώρα συστάθηκε το 1971 για να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν στην ομαλή λειτουργία των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στη βάση του διεθνούς δικαίου, δυνάμει των υποχρεώσεων της φιλοξενούσας χώρας που απορρέουν από τη συμφωνία ΗΠΑ-ΟΗΕ για την Έδρα του Διεθνούς Οργανισμού.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 03:59:13 PM