Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΜΑΛΙΚος. Άκης Μοντανιός
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας του Μάλι

Προξενείο:
Παντελή Κατελάρη 16
Μέγαρο Διαγόρας
7ος όροφος
1097 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 25001
1306 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 660 766 (γραφείο), + 357 99 92 87 31 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 67 87 77
Ηλεκτρ. Διεύθ.: acis.montanios@montanioslaw.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:30 – 13:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 – 18:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/04/2018 09:38:13 AM