Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΙΣΡΑΗΛ


Κος. Leon Koffler
Επίτιμη Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Xάιφα
(με δικαιοδοσία την περιοχή Haifa και την Κεντρική
 Περιφέρεια του Κράτους του Ισραήλ)


Προξενείο:
Shenkar 16
Herzliya

Zip code 4672516
Israel

Τηλ.: + 972 77 888 5250, + 972 54 6 906 907 (τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης), + 972 54 450 75 07 (κινητό)

Τηλεμοιότυπο: + 972 77 888 50 55
Ηλεκτρ. Διεύθ.: leoncyprus@gmail.com
Ιστοσελίδα: super-pharm.co.il

Κα. Daniell Kaye
Βοηθός
Τηλ.: + 972 54 690 69 07 (κινητό)
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
kayecyprus@gmail.com

 
Ώρες Γραφείου:
08:00 - 20:00 (τοπική ώρα)Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/12/2019 01:39:19 PM