Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός που έγινε στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2007 για την πλήρωση 3 κενών θέσεων Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας - 15/01/2008


Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι με τον πιο κάτω αριθμό ταυτότητας πέτυχαν στον Ειδικό Γραπτό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2007 στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης 3 κενών θέσεων Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας.


Αρ. Υπ/φίου
Αρ.
Ταυ/τας
Ενότητα
Α
Ελληνικά

(100%)
Ενότητα
Β
ΕΕ

(100%)
Ενότητα
Γ
Κυπριακό

(100%)
Ενότητα
Δ
Αγγλικά

(100%)
Ενότητα
Ε
Διεθνή θέματα
(100%)
225
790948
72
76
82
60
84
45
736173
66
64
89
70
80
199
867575
68
71
69
83
78
192
844217
79
80
64
69
68
146
856532
67
62
76
74,5
78
293
761676
65
68
83
62
74
160
807723
65
60
85
77,5
64
274
763136
60
62
74
74
72
64
819594
60
60
75
74
65
254
843795
60
69
60
62
76
270
812448
63
60
74
60
69

Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι εξασφάλισαν βαθμολογία τουλάχιστον 60% στο κάθε ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην εξέταση.

Όσοι από τους επιτυχόντες υποψηφίους κατέχουν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2006, θα κληθούν σε προφορική εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 6.2.2008. Προσωπικές συστημένες επιστολές έχουν ήδη αποσταλεί.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:09:52 PM