Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΒΟΛΙΒΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Πρεσβεία:
2A, Via Brenta
00198 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 88 41 001
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 84 081 147
Ηλεκτρ. Διεύθ.: infobolit@yahoo.it


Ώρες Γραφείου:
09:30 – 17:00


Εθνική Επέτειος:
6 Αυγούστου


Α.Ε ...................


Κα. Maria Isabel Cadima Paz
Σύμβουλος, Επιτετραμμένος a.i.   Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:00:23 AM