Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συνάντηση της Υπουργού Εξωτερικών με τον Δήμαρχο Αμμοχώστου - 07/02/2012


Η Υπουργός Εξωτερικών δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή είχε σήμερα συνάντηση με τον Δήμαρχο του κατεχόμενου Δήμου Αμμοχώστου κ. Αλέξη Γαλανό, ο οποίος συνοδευόταν από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν κατά κύριο λόγο οι τρόποι αξιοποίησης της Γραπτής Διακήρυξης που υιοθετήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2012 από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιστροφή του περίκλειστου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του.


Η Γραπτή Διακήρυξη, η οποία θα προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της ΕΕ, στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και στην Κυβέρνηση της Τουρκίας, καλεί την τουρκική Κυβέρνηση να ενεργήσει σύμφωνα με τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και με τις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αμμόχωστο, επιστρέφοντας την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της ώστε να επανεγκατασταθούν εκεί υπό συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012, καθώς και γενικότερα θέματα διαφώτισης και ενημέρωσης για την κατεχόμενη Αμμόχωστο με αξιοποίηση των διπλωματικών μας αποστολών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:30:01 PM