Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πρεσβεία:
Avenida da Liberdade 229 - 1˚
1250-142 Lisbon
Portugal

Τηλ.: + 351 21 31 94 180
Τηλεμοιότυπο: + 351 21 31 94 189
Ηλεκτρ. Διεύθ.: lisbonembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassylisbon
Facebook: https://www.facebook.com/CyprusEmbassyPortugal/
Twitter: @CypruinPortugal


Προξενικό Τμήμα:
Ηλεκτρ. Διεύθ.: lisbonconsulate@mfa.gov.cyΠαράλληλη Διαπίστευση:
Cabo Verde


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 16:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)Α.Ε. Κος. Ανδρέας Ιγνατίου
Πρέσβης
15.05.2017


Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/10/2018 11:20:11 AM