Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ


Κος. Χαράλαμπος Πηλακούτας
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Γουατεμάλα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Μετέωρων 14
2032 Στρόβολος Βιομηχανική περιοχή
Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 21168
1503 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 58 61 58, + 357 99 622 266 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 48 77 22
Ηλεκτρ. Διεύθ.: pilakoutas@pilakoutasgroup.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 - 18:00 ((Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 12:06:04 PM