Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κενή Θέση Νομικού Συμβούλου στην Κοινοπολιτεία - 17/03/2010


Η Γραμματεία της Κοινοπολιτείας καλεί τα κράτη μέλη να εισηγηθούν άτομα για διεκδίκηση της θέσης: Legal Adviser (Level E, Diplomatic) Economic and Legal Section, Special Advisory Services Division. Η τελευταία ημέρα υποβολής των σχετικών αιτήσεων είναι η 23η Απριλίου 2010. Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.thecommonwealth.org/job/221207/100300230.htm


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:25:08 PM