Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΤΟΓΚΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΓΚΑ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Αυστραλία

Υπάτης Αρμοστείας:
30, Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: + 612 628 10 832
Τηλεμοιότυπο: + 612 628 10 860
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus.org.au, consular@cyprus.org.au, press@cyprus.org.au
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus.org.auΑ.Ε.
Ύπατος Αρμοστής

Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/06/2017 09:57:39 AM