Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - 26/11/2014


Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα σε καθημερινή εφημερίδα, με θέμα τη διαδικασία επιλογής Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:


Κατά την πρώτη συνάντηση των Μελών του Σώματος Επιλογής Κύπριου Δικαστή στο ΕΔΑΔ, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρων Νικολάτος είχε ενημερώσει ότι, σε περίπτωση που επί τη βάσει της ισχύουσας διαδικασίας αποφασιζόταν να δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων, δεν απέκλειε το ενδεχόμενο υποβολής και δικής του υποψηφιότητας. Ως εκ τούτου, ο κ. Νικολάτος εξαιρέθηκε κατόπιν αιτήματος του από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Σώματος Επιλογής και δεν εξέφρασε γνώμη επ’ αυτής.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το Σώμα Επιλογής δεν προχώρησε σε απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης, οι οποίες εξακολουθούν να είναι υπό εξέταση. Η απόφαση για παράταση υποβολής αιτήσεων λήφθηκε λόγω ανεπαρκούς αριθμού υποψηφιοτήτων και της ανάγκης να δοθεί ευκαιρία να υποβληθούν περισσότερες υποψηφιότητες, ούτως ώστε να πληρούνται επαρκώς τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που καθορίζονται από τη σχετική Σύσταση και Σύμβαση του ΕΔΑΔ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:53:40 PM