Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αντιπροσωπεία:
Avenue de Cortenbergh, 61
1000 Brussels
Belgium

Τηλ.: + 32 2 73 95 111
Τηλεμοιότυπο: + 32 2 73 54 552
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cy.perm.rep@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/permrepeu
Twitter: https://twitter.com/CyprusinEU
Facebook: https://www.facebook.com/permrepeu/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100006379125029Γραφείο Τύπου:
Τηλ.: + 32 2 73 95 150
Ηλεκτρ. Διεύθ.: pressofficebrussels@mfa.gov.cy


Ώρες γραφείου:
09:00 – 17:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Κος. Νικόλας Αιμιλίου
Μόνιμος Αντιπρόσωπος
13.02.2017Τελευταία Ενημέρωση στις: 07/11/2017 10:25:58 AM