Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΝΑΜΙΜΠΙΑ


Κύριος Σάββας Ιωάννου Σάββα
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία - Walvis Bay

Προξενείο:
Venus Building
60 Sam Nujomo Avenue

P.O. Box: 24
Walvis Bay
Republic of Namibia

Τηλ.: + 264 64 204 501, + 264 64 207030, + 264 811 29 4501 (mob.), + 264 811 284 501
Τηλεμοιότυπο: + 264 64 20 5576, + 264 64 20 7029
Ηλεκτρ. Διεύθ.: sisavva@venus.com.na


Ώρες Γραφείου:
08:00 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/01/2019 01:45:12 PM