Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κενή Θέση Βοηθού Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη - 03/02/2010


Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας πλήρωσης της θέσης Βοηθού Γενικού Γραμματέα/ Ύπατου Αρμοστή στα Κεντρικά Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.


Η τελευταία ημέρα υποβολής των σχετικών αιτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2010. Ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών με όλες τις λεπτομέρειες επισυνάπτεται.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:24:30 PM