Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Ύπατη Αρμοστεία:
Fourth Floor
130-132 Buckingham Palace Road
London SW1W 9SA
United Kingdom

Τηλ.: + 44 20 7409 0032
Τηλεμοιότυπο: + 44 20 7491 4972
Ηλεκτρ. Διεύθ.: office@seychelleshcl.co.uk


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
18 Ιουνίου - Constitution DayΑ.Ε. Κα. Marie-Pierre Lloyd (ορισθείς)
Υπατος ΑρμοστήςΤελευταία Ενημέρωση στις: 23/04/2019 10:28:06 AM