Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΚΟΥΒEΪΤ


Koς. Fahad Abdul Rahman Al-Mojil
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας -

Προξενείο:
Al-Mirgab, Abdullah Mubarak street
Almojil Commercial Centre
P.O.Box 1447
Safat 13015
Kuwait

P.O.Box. 22034
Safat 13081
Kuwait

Τηλ.: + 96 522 43 3075, + 96 522 44 8725, + 965 96 27 348 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 96 522 402 971


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 14:00Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/02/2019 09:43:20 AM